מוזיאון על התפר - מוזיאון חברתי לאמנות עכשווית

 

27/09/2019 - 31/12/2019