top of page

Dov Korlinsky

התערוכה "ירושלים – דיוקן עצמי" מפגישה אנשים כה שונים החולקים זה עם זה וחלוקים זה על זה. התערוכה היא תמונת מצב של חוויה בלתי אפשרית אותה תיעדו צלמים החיים בירושלים, ערבים כיהודים, צלמי אופנה וצלמי חדשות, הפועלים בה ובאים מכל קצותיה.

ירושלים - דיוקן עצמי

2019

אוצר: רפי אתגר

ירושלים - דיוקן עצמי

2019

אוצר: רפי אתגר

התערוכה "ירושלים – דיוקן עצמי" מפגישה אנשים כה שונים החולקים זה עם זה וחלוקים זה על זה. התערוכה היא תמונת מצב של חוויה בלתי אפשרית אותה תיעדו צלמים החיים בירושלים, ערבים כיהודים, צלמי אופנה וצלמי חדשות, הפועלים בה ובאים מכל קצותיה.

התערוכה ירושלים - דיוקן עצמי מספרת את סיפורה של עיר הגדושה בניגודים המשלימים זה את זה, עיר של קודש וחול, של אמונה וחוסן מול חוסר תקווה וחשש מהבאות. התערוכה מרכיבה עבורנו קלסתר של עיר עתיקה ועכשווית כאחד שהמיוחד בה הוא בדיוק פסיפס ניגודיה. עיר היוצאת בשאלה וחוזרת בתשובה לסרוגין, עיר המביטה אל העולם כולו ומכל עבר מביטים בה.התערוכה מביאה את סיפורם של אנשים כה שונים המאוחדים ברצון לחיות במקום בו הם חולקים כל כך הרבה זה עם זה וחלוקים כל כך זה על זה. מהו אם כן סודה המהפנט של העיר ושל אלו הבאים בשעריה? הלובשים את בגדי מלכותה ומתקשטים לכבודה בלבן והמצטנעים בד' אמות ורק עיניהם נגלות מבעד לגלימותיהם השחורות. המכונסים בעצמם ונושאים תפילה חרישית והקוראים בקול גדול ובפרהסיה. היוצאים ונכנסים בשעריה ופניהם חתומות והמוצבים על חומותיה ודרוכים נגד כל עימות או פיגוע שלא יבוא. המשתטחים על קברות צדיקיה, מנשקים את אבניה ובליבם סוד ותקווה, ההולכים בדרך יסוריו של הצלוב ומזמרים תפילה חרישית או אלו אשר קולם מרחף מעל גגות הבתים ומהדהד ברחובותיה להזכיר את שעת התפילה. הנושאים בנטל וכואבים בצר להם את כאב היחיד ואלו אשר קולם נלחש בחדרי חדרים, מלבי המחלוקות ומלהטי היצרים.אלו וגם אלו, זה לצד זה וזה כנגד זה, מככבים בתיאטרון האבסורד, בהצגה הכי גדולה בעיר בה עלה המסך לפני אלפי שנים וטרם נכתב פרק הסיום שלו.

עדי גלייזר אורנאי
פאיז אבו רמילה
מיקי קרצמן
נביל דרוויש
מארק בנינגטון
אמל מטר
סיגל אדלמן
מוסטפא אלחרוף
דפנה טל
תומאס קואקס
לאורה לאור
אמיר צובל ואיתי בלומנטל
פאדי דחאברה
אפרת שוילי
אחמד גראבלי
אורית בן שטרית
מתי אלמליח
דב קורלנסקי
שלמה כריסטופר פוזנר
אביר סולטאן

bottom of page