top of page

תערוכה נוכחית

Borderline.jpg

Erez Nevi Pana

EVERY THING

12.07.2024 - 13.12.2024

אוצרת: מריה כריסטינה דידרו

אמן: ארז נאבי פנה

בעידן המתאפיין על ידי מרדף בלתי פוסק אחר קידמה וצריכה, ארז נאבי פנה בוחר לעצור. EVERY THING, תערוכת היחיד המקיפה הראשונה שלו, חושפת עשור של יצירה דרך מסע ספקולטיבי וחקירה מנטלית שצוללים למעמקי עולמות החומר והזהות. התערוכה נפרשת כחיפוש אוטוביוגרפי שבו חוקר נאבי פנה את ערכיו האישיים ומבסס עקרונות מוסריים שהפכו לחלק בלתי נפרד מעבודתו היצירתית. התערוכה מגלמת אחדות הוליסטית ומחבקת בני אדם, בעלי חיים וחומר כאחד, ומציעה עמדה אלטרנטיבית המתייחסת לקשר ההדדי בין עולם העיצוב, האנושות ומגוון צורות החיים.

גישתו של נאבי פנה מציגה את מסירותו לטבעונות, קיימות, צמצום פסולת, מיחזור ומאבק בהתחממות הגלובלית, ומאירה את הנתיבים היצירתיים להתנסות תוך שימת דגש על האנושות, ועל החוויה האנושית. כמעצב טבעוני, הוא נתקל לא פעם באילוצים הנובעים מבחירתו להדיר מגוון רחב של חומרים מן החי או כאלה שמקורם בתהליכים מזהמים, לטובת שימוש בחומרים טבעיים בלבד. מתוך מגבלות אלה נוצר פתח לדמיון ולחיפוש יצירתי אחר פתרונות עיצוביים אתיים.

כדי להבין באופן מעמיק את ההשפעה הסביבתית של חומרים, הוא יצא למסע ייחודי: גידול עצמאי של חומרים על גג הסטודיו שלו, המהווים מהלך חלוצי בעולם העיצוב. עבור ארז, עיצוב משמש כפלטפורמה לשינוי גישות שהובילו להפרעות משמעותיות באקלים שלנו ולאכזריות לא רק כלפי הצמחייה ובעלי החיים, אלא גם כלפי בני האדם.

במהלך עשור של עשייה מקצועית חדשנית, ארז נאבי פנה רואה קשר הדוק בין עבודתו ובין המהות שלו, ומציע הצצה מעוררת השראה לדרכים חדשות של חיים ועיצוב בשילוב ובהרמוניה עם הסביבה. הביקור בתערוכה מעודד את המבקרות והמבקרים בה להרהר בקשר העדין בין היום-יום לבין יצירתיות. יצירותיו של נאבי פנה משמשות כתזכורת לחובתנו המשותפת להתהלך בעדינות ובחמלה על פני כדור הארץ. הצופות והצופים בתערוכה שותפים למסע טרנספורמטיבי לקראת קיום מודע יותר. בצאתם מהתערוכה, הם נושאים איתם לא רק חוויה, אלא גם תחושה של מטרה מחודשת, חיבור עמוק יותר לעולם הסובב אותם, ואופטימיות מודעת לעתיד טוב יותר. לכולם.


 

bottom of page