top of page

Daniela Comani

התערוכה מנסה לבדוק את התנהלותו של הפרט במרחב האישי והציבורי על פי מצפונו ואל מול שיקולים הנובעים מזהותו הקולקטיבית והשתייכותו לקבוצות חברתיות, דתיות או לאומיות אשר עשויות להפחית את תחושת האחריות האישית של האדם על מעשיו.

מרחב לא מוגן

2015

אוצר: רפי אתגר

מרחב לא מוגן

2015

אוצר: רפי אתגר

התערוכה מנסה לבדוק את התנהלותו של הפרט במרחב האישי והציבורי על פי מצפונו ואל מול שיקולים הנובעים מזהותו הקולקטיבית והשתייכותו לקבוצות חברתיות, דתיות או לאומיות אשר עשויות להפחית את תחושת האחריות האישית של האדם על מעשיו.

אנו חיים בתקופה פוסט-מודרנית המאופיינת בהעדר תחושה של ביטחון אונטולוגי ובאבדן האינדיבידואליות בד בבד עם קידוש ערכי הדמוקרטיה בה יכולת ההשפעה שמורה לרוב. בתנאי מציאות זו עולה שאלת אחריותו ומידת יכולתו של הפרט לשנות.
האם אחראי היחיד על מעשיו ולפיכך אף על גורלו ועל חופש הבחירה העומד לרשותו?
עד כמה מתערבת החברה והממסד בהגבלת היחיד ובעיצוב דמותו והחלטותיו ובאיזו מידה בחירותיו המוסריות מושפעות מזהותו החברתית?
ברוח זו מנסה התערוכה לבדוק את התנהלותו של הפרט במרחב האישי והציבורי על פי מצפונו ואל מול שיקולים הנובעים מזהותו הקולקטיבית והשתייכותו לקבוצות חברתיות, דתיות או לאומיות אשר עשויות להפחית את תחושת האחריות האישית של האדם על מעשיו.

ג'מאל קוקן, צרפת/אלג'יר
ליילה בולייה, בוסניה
דגנית ברסט, ישראל
לארי אברהמסון, ישראל
לידה עבדול, אפגניסטן
מיכל רובנר, ישראל
מנשה קדישמן, ישראל
גולי זילברשטיין, ישראל
נתן דביר, ישראל
זיו יונתן ולילי רתוק, ישראל
אוליבר פיטש, גרמניה
גרי גולדשטיין, ישראל
דניאלה קומני, איטליה
נו סונטג, דרום קוריאה
ברוס נאומן, ארה"ב
סלימאן מנסור, ישראל
ארתור זמייבסקי, פולין
לוצ דאמבאק, גרמניה
מוניר פאטמי, צרפת/מרוקו
ראידה אדון, ישראל
אדריאן פאצ'י, אלבניה
יעל ברתנא, ישראל
אחמד כנען, ישראל
ציבי גבע, ישראל
פואד אגבריה, ישראל
שרון פוליאקין, ישראל

bottom of page