top of page

Nehama Golan

האמונה המבקשת לשמור בהקפדה על המסגרת ועל צווי ההלכה והמסורת, התקשתה מאז ומתמיד להתמודד עם השינויים המתרחשים סביבה בקצב מסחרר ואילו האמנות העכשווית המשמשת ראי לתקופה ולשינויים המתקיימים בה, מבקשת לעצמה כל העת חרות יצירה וחופש ביטוי. נראה שלאחרונה מתקיים תהליך של יחסי גומלין בין שני עולמות אלו המגששים את דרכם זה אל עבר זה ואולם האמונה והאמנות עוד ימשיכו לחפש את הדרך שבין העימות וההשלמה.

לא תעשה לך

2017

אוצר: רפי אתגר

לא תעשה לך

2017

אוצר: רפי אתגר

האמונה המבקשת לשמור בהקפדה על המסגרת ועל צווי ההלכה והמסורת, התקשתה מאז ומתמיד להתמודד עם השינויים המתרחשים סביבה בקצב מסחרר ואילו האמנות העכשווית המשמשת ראי לתקופה ולשינויים המתקיימים בה, מבקשת לעצמה כל העת חרות יצירה וחופש ביטוי. נראה שלאחרונה מתקיים תהליך של יחסי גומלין בין שני עולמות אלו המגששים את דרכם זה אל עבר זה ואולם האמונה והאמנות עוד ימשיכו לחפש את הדרך שבין העימות וההשלמה.

שינוי רדיקאלי העולה בשנים האחרונות מתוך היצירה הדתית ומן האמנות החילונית העכשווית כאחד עשוי לפתוח פתח של תקווה והפריה הדדית. האמנות הדתית אינה חוששת עוד להשמיע בקורת פנימית כלפי התפיסות המסורתיות בעיקר באמצעות יצירותיהן העכשוויות ומחאתן הכואבת של אמניות דתיות פמיניסטיות, המחפשות אחר זהות אישית בעולם של הגמוניה גברית. מנגד האמנות והיצירה החילונית המחפשת דרך אל המקורות, מצטטת ומשתמשת במוטיבים איקונוגרפיים מן המסורת ומתדפקת על דלת האמונה היהודית.
בכך מבקשת התערוכה לתרום ולשמש גשר להבנת השיח המתחדש ולהפגיש בין עולמות כה קרובים וכה רחוקים באמצעות המסרים אשר מבקשים האמנים לשתף אותנו בהם.

מיכה אולמן
הלן איילון
שמואל אקרמן
אנדי ארנוביץ
ארי אתגר
יעל בורשטיין
יעל ברתנא
חנה גולדברג
הדסה גולדויכט
קן גולדמן
נחמה גולן
יאיר גרבוז
משה גרשוני
אהרון ווינר
גיא זגורסקי
נורית יעקובס ינון
סיונה בנג'מין
רפי לביא
אורי ליפשיץ
סיגלית לנדאו ויותם פרום
בלו-סיימון פיינרו
עדי נס
חגית מולגן
מיכל נאמן
מיכאל סגן-כהן
פורת סלומון
אפרת שוילי
ליהי תורג'מן
אסתר שניידר
מיכל רוטשילד
חיה רוקין וצפיה מורינה

bottom of page