top of page

Yael Bartana

ריטואל חברתי עמוס סמלים של מערכת הכוחות והמיתוסים המניעים את החברה הישראלית.

מלכי הגבעה

2022

אוצרת: שחר שלו
אמנית: יעל ברתנא

מלכי הגבעה

2022

אוצרת: שחר שלו
אמנית: יעל ברתנא

ריטואל חברתי עמוס סמלים של מערכת הכוחות והמיתוסים המניעים את החברה הישראלית.

יעל ברתנא (1970, ישראל) היא אמנית מולטימדיה, חיה ופועלת בברלין ובאמסטרדם. עבודותיה עוסקות בטקסים של החברה הישראלית ובביקורת על הנראטיב הציוני.
ביצירת הווידאו האיקונית שלה, "מלכי הגבעה", היא חוקרת טקסי חניכה ואזרוח, באמצעות סמלים וריטואלים הקשורים קשר הדוק למערכת הערכים של החברה והתרבות הישראלית המודרנית.

bottom of page