מוזיאון על התפר - מוזיאון חברתי לאמנות עכשווית

אנו מודיעים בצער על מותה של הגברת מוניקה שולר, פון הולצברינק, המיסדת והתורמת הנדיבה של המוזיאון