top of page

הצטרפו אלינו

תרומת 1,000 ש"ח

מזכה בהטבות הבאות:

 • כניסה זוגית חופשית למוזיאון למשך שנה.

 • קבלת הזמנות לפתיחת התערוכות החדשות במוזיאון.

 • קבלת קטלוג לבחירה.
   

 • כניסה זוגית חופשית למוזיאון למשך שנה.

 • קבלת הזמנות לפתיחת התערוכות החדשות במוזיאון.

 • קבלת קטלוג לבחירה.
   

תרומת 1,000 ש"ח

מזכה בהטבות הבאות:

תרומת 3,000 ש"ח

מזכה בכל ההטבות לעיל, ובנוסף:

 • כניסה זוגית חינם לאירועים, הרצאות ומופעים המתקיימים במוזיאון.

 • קבלת קטלוגים של כל תערוכות השנה.

 • כניסה זוגית חינם לאירועים, הרצאות ומופעים המתקיימים במוזיאון.

 • קבלת קטלוגים של כל תערוכות השנה.

תרומת 3,000 ש"ח

מזכה בכל ההטבות לעיל, ובנוסף:

תרומת 5,000 ש"ח

מזכה בכל ההטבות לעיל, ובנוסף:

 • קיום שני סיורים פרטיים במוזיאון בשנה (לעד 20 איש).

 • הזמנות לאירועי Frieze הבינלאומיים.

 • קיום שני סיורים פרטיים במוזיאון בשנה (לעד 20 איש).

 • הזמנות לאירועי Frieze הבינלאומיים.

תרומת 5,000 ש"ח

מזכה בכל ההטבות לעיל, ובנוסף:

התרומה מוכרת כהוצאה לצרכי מס לפי סעיף 46 א׳.
לפרטים נוספים: 02-6281278 שלוחה 4, או בדוא"ל: museum@mots.org.il


 

אגודת הידידים של מוזיאון על התפר
שמה לה למטרה להבטיח את המשך קיומו וצמיחתו

החשיבות החברתית והאזרחית שנושאות התערוכות המתחלפות במוזיאון, באמצעות יצירותיהם של מיטב האמנים מן הארץ ומן העולם, מתמקדות בקווי התפר של החברה הרבגונית בה אנו חיים וברוח זכויות האדם ובמטרה לקדם ולפתח דיאלוג בקרבנו.

מוזיאון על התפר הוא המוזיאון החברתי היחיד בארץ ורק לאחרונה תיאר נשיא המדינה לשעבר, מר
ראובן ריבלין, את המוזיאון כ"נכס יחודי לירושלים ולמדינת ישראל המקדם נושאים חברתיים דרך אמנות במיטבה", והוסיף עליהם מילים חמות הסופר עמוס עוז ז"ל שאמר "...אני סבור שיש למוזיאון חשיבות מיוחדת, דווקא בימים אלה, בתקופה של נתק ושל עוינות. דווקא במקום זה, בירושלים אני רואה לכבוד לעצמי, לפנות בזאת לכל גורם המוכן ומסוגל להטות כתף למפעל חשוב זה ולבקש את עזרתם ותמיכתם בו."

חוג הידידים נוסד כדי לתמוך במוסד מרכזי וחשוב זה ולהציע למצטרפים מסגרת למעורבות פעילה וחיונית במוזיאון.

המוזיאון

bottom of page