top of page

מוזיאון על התפר - מוזיאון חברתי לאמנות עכשווית

אוצרת: שחר שלו

אמנית: יעל ברתנא

יעל ברתנא (1970, ישראל) היא אמנית מולטימדיה, חיה ופועלת בברלין ובאמסטרדם. עבודותיה עוסקות בטקסים של החברה הישראלית ובביקורת על הנראטיב הציוני.
ביצירת הווידאו האיקונית שלה, "מלכי הגבעה", היא חוקרת טקסי חניכה ואזרוח, באמצעות סמלים וריטואלים הקשורים קשר הדוק למערכת הערכים של החברה והתרבות הישראלית המודרנית.

מלכי הגבעה

ריטואל חברתי עמוס סמלים של מערכת הכוחות והמיתוסים המניעים את החברה הישראלית.


 

מלכי הגבעה

המוזיאון

bottom of page