top of page
001.jpg

אוצרת: ד״ר שיר אלוני יערי

צמד אמנים: ברוניון רולן

בירושלים, עיר רבת שכבות ורבדים אשר רישומי הזמן והקונפליקטים שעיצבו אותה חרוטים בנופיה הבנויים, קירותיו של בית הספר הפרנציסקני ״טרה סנטה״ נושקים לחומת העיר העתיקה. מגרש הכדורגל שבחצר בית הספר נדרש להתאים עצמו לתוואי האדריכלי המעוות, המשבש את כללי הפרספקטיבה והסימטריה. במרחב א-סימטרי זה, בלתי אפשרי שהשערים יוצבו אחד מול השני, והמיקום המשוער של המעגל המרכזי, המסומן על הקרקע, מקצר את שטח המשחק ובכך מעניק יתרון לאחת הקבוצות. "ההסכם" הוא פשרה גיאומטרית חדשה בין התלמידים במאמציהם למצוא את נקודת האמצע המדויקת של המגרש. למדוד ולעקוב אחריה; ולהתחיל לשחק בצורה הוגנת.
הצמד האמנותי דויד ברוניון (נ. 1978, בלגיה) וסטפני רולן (נ. 1980, לוקסמבורג) יוצר יחד מאז 2006. גוף עבודתם המגוון של השניים, הכולל פיסול, מיצב, צילום, ווידאו ועבודות סאונד, מתאפיין במטענים אסוציאטיביים וקשב רגיש ל״מיקרו״-נרטיבים ולפואטיקה של היומיומי, אשר דרכם מגיחים משקעי ההיסטוריה ולחצי המציאות החברתית והפוליטית. באמצעות שיתופי פעולה ברחבי העולם עם יחידים וקהילות, לרוב מקבוצות מיעוט ומהשוליים החברתיים - כולל בירושלים אשר היוותה מקור השראה לחלק מעבודותיהם האחרונות - המינימליזם הפיוטי-ביקורתי של ברוניון ורולן מציב את הנסיון האנושי במרכז, בעודו חוקר, באמצעים חזותיים שהם בו-זמנית ספציפיים ואוניברסליים, את המסגרות‬, ההקשרים והמגבלות החברתיות שמכוננים אותו.‬

ההסכם

בבית הספר הפרנציסקני ״טרה סנטה״ הנושק לחומת העיר העתיקה, מוצב מגרש כדורגל בחלל א-סימטרי אשר לא מאפשר להציב את השערים אחד מול השני, ובכך מעניק יתרון לאחת הקבוצות. הדבר דורש מהתלמידים להגיע לפשרה גיאומטרית חדשה על מנת לשחק בצורה הוגנת.

ההסכם

המוזיאון

bottom of page