כלואות – 22/06

המוזיאון סגור לרגל החלפת תערוכה.
נשוב ונפתח ב-22/06 עם התערוכה הקבוצתית החדשה, "כלואות".

התערוכה הקבוצתית חושפת אותנו הצופים אל עולמן הפנימי של נשים, תוך זיהוי מקרים של פגיעה והחלשה המתרחשים הן במרחב הפרטי והן במרחב הציבורי.

The Women Behind