top of page

אוצר, רפי אתגר

נתן דביר

ישראל


ביאנקה סברין

ישראל, הולנד


קימסויה

דרום קוריאה


טרין סונדרגאארד

דנמרק


אורי שרייבר

ישראל


טואומו מאנינן

פינלנד, גרמניה


מארק בנינגטון

ארה״ב


סוזן ברנט

ארה״ב

התערוכה תפגיש אותנו עם דימויים שבאמצעותם נבקש ללמוד על הבגד ועל אלו הלובשים אותו.
האם ניתן באמצעותו של הבגד ללמוד כל כך הרבה על עצמנו? על מוצאנו ומצבנו הכלכלי, ועל המציאות שבה אנו חיים?
אנו מודדים לא אחת את האדם על־פי לבושו ועל־פי הבגדים העוטפים אותו, במקום שיימדד על־פי ערכיו, כישוריו ושוויו האובייקטיבי.
אנו שקועים במציאות שבה המותג, תג המחיר או הסימן המסחרי מכתיבים את יחסינו לסביבה ומנגד את יחסה אלינו ושואלים את עצמנו, האם עושה האדם את הבגד או שמא עושה הבגד את האדם? אם כן, מה עושה את הבגד חשוב כל כך בחיינו מאז שהתכסינו לראשונה בעלה התאנה אשר נקרה על דרכנו בגן העדן?
נתבונן בבגד כתופעה וכסממן המנכיח את הפערים בחברה במשנה תוקף ונפליג בחלומות על חברה שוויונית שרק הולכים ומתרחקים מאיתנו. נתעכב רגע מול מחול השדים המזין את תעשיית האופנה והביגוד ומול עולם הפרסום והשיווק האגרסיבי המקיימים מרדף בלתי פוסק אחרינו באמצעות המותגים המתחרים זה בזה ומגלגלים על גבינו תקציבים של מיליארדים. נחשוף מעט מתמונת המצב של מכונה משומנת זו המדרבנת אותנו כל העת לרכוש עוד ועוד.
תעשיית האופנה היא אחת התעשיות הגדולות והמזהמות ביותר על פני כדור הארץ. יותר מ־ 80% מהעובדים במפעלי ייצור האופנה הן נשים שעובדות בתנאים קשים ובתמורה זעומה של 3 דולר ליום בלבד. נשים אלו מעולם לא יוכלו לאפשר לעצמן לרכוש אפילו את הבגדים הזולים שהן מייצרות. בארה"ב לבדה נזרקים מדי שנה 50 טון בגדים שמסיימים את דרכם באשפה.
גם אם נסיט את תשומת ליבנו אל עבר אופנה טבעונית השווה לכאורה לכל נפש המתפתחת לה כל העת ואינה מתפשרת על חומרים אורגניים, סחר הוגן, זכויות עובדים ותהליכי ייצור נקיים, נראה כי רק לכאורה מתנהל לו אפיק זה בתמימות שיש עימה מודעות מוגברת והקפדה על סביבה ירוקה. למעשה תוצרתה הסופית של מגמה זו רחוקה מלהיות שווה לכל נפש. עלויות הייצור שלה שוב הופכות את כוונותיה ומשרתות בסופו של דבר את בעלי היכולת והעשירים בלבד. יוצא שגם כך מחטיאים אנו את כוונותינו הטובות.
יצירתה של האמנית האמריקאית ברברה קרוגר "אני קונה משמע אני קיים"אשר התנסחה כך בעקבות המחשבה הפילוסופית של דקארט, "אני חושב משמע אני קיים" מבטאה באירוניה ובביקורתיות את הלך הרוח שבו מתנהלת החברה המודרנית אשר שמה את הדגש על המראה יותר מאשר על התוכן.

לא על הבגד לבדו

 

אנו שקועים במציאות שבה המותג, תג המחיר או הסימן המסחרי מכתיבים את יחסינו לסביבה ומנגד את יחסה אלינו ושואלים את עצמנו, האם עושה האדם את הבגד או שמא עושה הבגד את האדם? אם כן, מה עושה את הבגד חשוב כל כך בחיינו מאז שהתכסינו לראשונה בעלה התאנה אשר נקרה על דרכנו בגן העדן?

xp_dress_hb

המוזיאון

bottom of page