top of page

אוצר, רפי אתגר

 

 

אלורה וקלזדילה, פורטו ריקו

ביל ויולה, ארצות הברית

ג'ואנה ואסקונסלוס, פורטוגל

גיא זגורסקי, ישראל

דוריס בלום, דנמרק

הארי דודג', ארצות הברית

יעל ברתנא, ישראל, הולנד

הרמן ניטש, אוסטריה

הרן מנדל, ישראל

חיים שטיינבך, ארצות הברית

יוסף צמח, הולנד

מרטין סקאוון, גרמניה, נורווגיה

מריה כריסטינה פיפר, ארגנטינה

מרתה פרידמן, ארצות הברית

ניק ברנדט, ארצות הברית

סון יואן ופנג יו, סין

סיגלית לנדאו, ישראל

סמואל מסר, ארצות הברית

עדן אורבך עפרת, ישראל

ענן צוקרמן, ישראל

ערן גילת, ישראל

פיה מריה מרטין, גרמניה

קארין קנפל, גרמניה

שירלי פקטור, ישראל

התערוכה "בשר ודם" מבקשת לבחון מקרוב את מערכת היחסים הקשה המתקיימת בין בני האדם וחיות אחרות, ולאתגר את מבקריה לגלות רגישות ולהביט בפניה של מציאות אשר רובנו הגדול אינו מודע לה במידה ראויה. תערוכה זו קוראת לנו להביט בבשר ובדם כמרקם המחבר את כל משפחת החי ואנו בתוכה ולעורר אותנו להתנהג כלפיה בכבוד ובחמלה.

התערוכה איננה נכנסת לפס הייצור של בית המטבחיים, אלא מתמקדת בסכנת ההכחדה המיידית המרחפת מעל ראשם של מינים רבים של בעלי חיים. לפני 200 שנה חיו בעולם כ- 500 אלף קרנפים ואילו כיום נותרו רק 7,000 מהם. מצבם של הפילים איננו טוב יותר; בכל שנה נהרגים באפריקה כ- 40 אלף פילים בציד לא חוקי. קצב ההמתה המהיר עלול להוביל לכך שבעוד עשור או שניים פילים וקרנפים לא יהיו בנמצא, ונוכל לחזות בהם רק בתמונות שמנציחות עולם שהיה ואיננו עוד.
היום יותר ויותר מעסיקות את הפילוסופים, הזואולוגים ואנשי מדע אחרים שאלות של מוסר בצדו של המחקר; שאלות הקושרות את קיומם של בעלי החיים עם קיומו של האדם. מחשבות אלו הן הבסיס לאתיקה והיחס המשתנה של חלק מן הציבור ולהקמתם של ארגונים המקדמים את רווחת בעלי החיים וזכויותיהם. אנו מצווים לפעול בכל דרך יצירתית כדי להביא בשורה של שינוי ביחסינו אל בעלי החיים כמו אל הזולת, אל החלש ואל האחר מאיתנו.

בשר ודם

 

התערוכה "בשר ודם" מבקשת לבחון מקרוב את מערכת היחסים הקשה המתקיימת בין בני האדם וחיות אחרות, ולאתגר את מבקריה לגלות רגישות ולהביט בפניה של מציאות אשר רובנו הגדול אינו מודע לה במידה ראויה. תערוכה זו קוראת לנו להביט בבשר ובדם כמרקם המחבר את כל משפחת החי ואנו בתוכה ולעורר אותנו להתנהג כלפיה בכבוד ובחמלה.

xp_blood_hb

המוזיאון

bottom of page