top of page
Karam Natour_edited.jpg
כרם נאטור

אוצרת: שחר שלו

ייעוץ אוצרותי: ד״ר שיר אלוני יערי

 

פואד אגבריה

ורד אהרונוביץ

יונתן אולמן

אורית אשרי

יעל יודקוביק

רוני לנדה

נבות מילר

דניאלה מרוז

שחר מרקוס

כרם נאטור

אלי פטל

ניב פרידמן

תמיר צדוק

נועה קלגסבלד

מרב קמל וחליל בלבין

יוסף קריספל

ליטל רובינשטיין

רועי רוזן

יעל רוכמן

נדמה ש״גבר״ היא קטגוריה מובנת מאליה, ידועה ומנוסחת, בעלת מאפיינים טבעיים ועל-זמניים; הוא ״המין הראשון״, הנורמה, הסטנדרט אשר ביחס אליו מוגדר שאר המגוון האנושי. בשנים האחרונות, ניכר עיסוק הולך וגובר במושג הגבריות ובתמורות שחלות בו, בהשפעתם של תהליכים חברתיים, התפתחויות בשדה הפמיניסטי ומאבקים לשוויון מגדרי. אלה מעמידים את האתוס הגברי הדומיננטי תחת פירוק והרכבה מחודשת, כמו גם את האידיאלים והסטריאוטיפים המבנים אותו ואת מעמדו ההגמוני בחברה ובתרבות.
התערוכה מבקשת להתבונן בייצוגים עכשוויים של גבריות והצטלבויותיה עם רבדים אחרים – מעמדיים, אתניים, דתיים, מיניים – של זהות אישית וקולקטיבית, תוך התחקות אחר ריטואלים, מודלים ודפוסים שונים של גבריות, במיוחד בהקשריה המקומיים. באמצעות יצירות של אמניות ואמנים משני העשורים האחרונים, הנוגעות בו-זמנית במיתוסים ובמציאות היומיומית של גברים, התערוכה פורשת מנעד של מבטים – פארודיים, מלנכוליים, אינטימיים, ביקורתיים – אשר מציגים גבריות על שלל מופעיה, רוויי הסתירות והמורכבות.


התערוכה נאצרה בהשראת מחקר ופרויקט הסרטים "גבריות בישראל" שיזמה, הפיקה וערכה קרן היינריך בל,
אשר הושק בסינמטק תל אביב.

לצפייה בפרויקט המלא היכנסו לאתר: https://il.boell.org/en/masculinities-israel
יוזמה וניהול הפרוייקט: רומי שפירא
מחקר והפקה: רומי שפירא, ענת סרגוסטי

אלפא

המוזיאון

bottom of page