top of page

מוזיאון על התפר - מוזיאון חברתי לאמנות עכשווית

continuity (14).jpg

אוצרת: ד״ר שיר אלוני יערי

אמן: עומר פסט

דרך סדרה של מפגשים ושחזורים אלביתיים המקשים על ההבחנה בין אמת לבדיון, הסרט בוחן חוויות של אובדן וזיכרון בהקשר משפחתי-היסטורי ספציפי, אך כזה הנוגע גם בטראומות אינדיבידואליות וקולקטיביות בזמנים ובמקומות אחרים.
 
הסרטים ומיצבי הוידאו של פסט מטשטשים תכופות את הגבולות בין אלמנטים דוקומנטריים לבדיוניים, בין מציאות לפנטזיה, ויוצרים בתוך כך ז׳אנרים היברידיים אשר בו-זמנית חוקרים ומפרים מוסכמות קולנועיות. באמצעות חזרתיות, פרגמנטציה, סיפור ועריכה יצירתיים, עבודותיו מעוררות מחשבה לגבי תהליכי היווצרותם והשתנותם של נרטיבים – אישיים, כמו גם תרבותיים ופוליטיים; באופן אשר הופך את הצופה מודע.ת לריבוי הפרספקטיבות הטמון בכל תפיסת מציאות

המשכיות

טורסטן וקטיה, זוג בגיל העמידה, נוסעים לתחנת רכבת ואוספים את דניאל, חייל צעיר שחזר זה עתה מאפגניסטן. למחרת, הם מתיישבים שוב במכוניתם ונוסעים לתחנה. חייל צעיר נוסף מחכה באותו מקום.

המשכיות

המוזיאון

bottom of page