סגור

אחמד כנעאן

החורש, ישראל, 2009

ברזל, 60/250/200 ס”מ

עבודתו של כנעאן, יליד הכפר תמרה בגליל, שזורה סמלים ומוטיבים החוזרים ונוגעים בתבנית תרבותה ונופה של הארץ. עניינו של כנעאן הוא באדם ובחיבורו אל נוף מולדתו.

חיפושיו מתמקדים בדימויים מן המסורת התרבותית של בני עמו. כמי שמחפש לתור אחר הקשר אל האדמה והשורשים הנאחזים בה, כך הוא נאחז ביצירתו בקשר שבין העבר להווה.

יצירתו עושה שימוש בדימויים וסמלים המושאלים מאמנות כנענית ובאמצעותה ודרכה הוא מחפש לחזור אל השורשים מהם צמח ולתווך בין מסורת פגאנית ומיתולוגית רבת שנים לבין המציאות האזורית בהווה.

כזכור, התחדשותה של התנועה הכנענית בארץ בשנות הארבעים חפשה קשר אידיאולוגי- תרבותי מחודש בין העם שחי בארץ באלף השני לפני הספירה וזה החי בו היום.

בעבודתו של כנעאן ניתן להבין את הניסיון ליצור באמצעות דימוייה של תרבות חדשה-ישנה וכחלק מתנועה רחבה יותר המתבססת על המסורת, במגמה להשפיע על המחשבה הפוליטית והערכית בארץ.

בדימויי עץ התפוז, הפרש והסוס והמחרשה בגרסאותיה השונות, מתחבר כנעאן אל האדמה כמו סופרים ואמנים-יוצרים אחרים בני זמננו, המעמידים במרכז יצירתם נרטיבים שאולים מן המסורת המשמשים אותנו בהווה.

המחרשה המטמיעה בתוכה את האדם ומחברת אותו אל משטח הברזל הנוטה בשיפוע חד כלפי מטה היא גרסה אותה יצר ותרם האמן במיוחד למוזיאון לתערוכת אדם אדמה.