The Museum

אודות המוזיאון

Museum Front

המוזיאון שוכן בבניין אשר שימש עמדה צבאית, וחזיתו נפגעה במהלך המלחמות.

Museum Front

מוזיאון על התפר הינו מוזיאון חברתי לאמנות עכשווית, הממוקם בירושלים. המוזיאון, בדרכו הייחודית, מציג את האמנות כשפה נטולת גבולות כדי להעלות לדיון ציבורי סוגיות חברתיות שנויות במחלוקת. במוקד התערוכות המתחלפות במוזיאון עומדים תפרים לאומיים, מעמדיים, אתניים ודתיים בהקשריהם המקומיים והאוניברסאליים.

המוזיאון מחויב לבחינת המציאות החברתית של הקונפליקטים באזורנו, לקידום דיאלוג בצל חוסר הסכמה, ולעידוד מחויבות חברתית המבוססת על המשותף ולא על השונה.

 

 

המוזיאון שוכן בבנין אשר נבנה בשנת 1932על ידי משפחת ברמכי.

לאחר מלחמת השחרור ב 1948 ועד פרוץ מלחמת ששת הימים ב 1967 שימש הבית כעמדה צבאית על קו הגבול בין ישראל לירדן ,לצידו של מעבר מנדלבאום שחיבר בין שני חלקי העיר. בין השנים 1970- 1997 הוצגה בבנין תערוכת קבע על העיר שחוברה לה יחדיו.

בין השנים 1999- 2005 הוצגה תערוכה אינטראקטיבית שקראה לסובלנות הבנה וקיום יחד.

החל משנת 2005 משמש הבנין כמוזיאון חברתי לאמנות עכשווית, ביוזמתו של המעצב והאוצר רפי אתגר, הודות לתרומתה המתמשכת והנדיבה של משפחת פון-הולצברינק מגרמניה.