General Information

ידידי מוזיאון על התפר

אגודת הידידים של מוזיאון על התפר שמה לה למטרה להבטיח את המשך קיומו וצמיחתו. החשיבות החברתית והאזרחית שנושאות התערוכות המתחלפות במוזיאון, באמצעות יצירותיהם של מיטב האמנים מן הארץ ומן העולם, מתמקדות בקווי התפר של החברה הרבגונית בה אנו חיים וברוח זכויות האדם ובמטרה לקדם ולפתח דיאלוג בקרבנו.

מוזיאון על התפר הוא המוזיאון החברתי היחיד בארץ ורק לאחרונה תיאר נשיא המדינה, מר ראובן ריבלין, את המוזיאון כ"נכס יחודי לירושלים ולמדינת ישראל המקדם נושאים חברתיים דרך אמנות במיטבה", והוסיף עליהם מילים חמות הסופר עמוס עוז שאמר "...אני סבור שיש למוזיאון חשיבות מיוחדת, דווקא בימים אלה, בתקופה של נתק ושל עוינות. דווקא במקום זה, בירושלים אני רואה לכבוד לעצמי, לפנות בזאת לכל גורם המוכן ומסוגל להטות כתף למפעל חשוב זה ולבקש את עזרתם ותמיכתם בו."

חוג הידידים נוסד כדי לתמוך במוסד מרכזי וחשוב זה ולהציע למצטרפים מסגרת למעורבות פעילה וחיונית במוזיאון. הצטרפו אלנו ושמשו שגרירים למסר החברתי שנחקק על דגלנו.

המצטרפים לאגודת ידידי מוזיאון על התפר יכולים לבחור באחד מן המסלולים המפורטים להלן, וליהנות ממגוון הזכויות הנלוות אליו:

התרומה מוכרת כהוצאה לצרכי מס לפי סעיף 46.

לפרטים נוספים: 02-6281278, או בדוא"ל: museum@mots.org.il.

תרומה שנתית של 1,000 ש"ח ומעלה מזכה את התורם בחברות בחוג ידידי המוזיאון ובהטבות הבאות:

  • כניסה זוגית חופשית למוזיאון למשך שנה.
  • קבלת הזמנות לפתיחת התערוכות החדשות במוזיאון.
  • כניסה זוגית חינם לאירועים, הרצאות ומופעים המתקיימים במוזיאון.

תרומה שנתית של 5,000 ש"ח ומעלה מזכה את התורם בחברות בחוג ידידי המוזיאון ובהטבות הבאות:

  • כניסה זוגית חופשית למוזיאון למשך שנה.
  • קבלת הזמנות לפתיחת התערוכות שיפתחו השנה במוזיאון.
  • כניסה זוגית חינם לאירועים, ההרצאות והמופעים המתוכננים השנה במוזיאון.
  • פגישה אישית עם אוצרי ואמני התערוכות וסיוריPREVIEW לפני פתיחתן לקהל.
  • קיום 2 סיורים מודרכים פרטיים של חברי החוג וידידיהם.
  • בחירת הדפס מהאוסף הפרטי של האוצר רפי אתגר.