לא תעשה לך

נפתח לקהל 15-5-2017

האמונה מבקשת לשמור בהקפדה על המסגרת ועל צווי ההלכה והמסורת, ואילו האמנות העכשווית משמשת ראי לתקופה ולשינויים המתקיימים בה. נראה שלאחרונה מתקיים תהליך של יחסי גומלין בין שני עולמות אלו. התערוכה משמשת גשר להבנת השיח המתחדש ומפגישה בין עולמות באמצעות המסרים אשר מבקשים האמנים לשתף אותנו בהם.

לא תעשה לך

האמונה המבקשת לשמור בהקפדה על המסגרת ועל צווי ההלכה והמסורת, התקשתה מאז ומתמיד להתמודד עם השינויים המתרחשים סביבה בקצב מסחרר ואילו האמנות העכשווית המשמשת ראי לתקופה ולשינויים המתקיימים בה, מבקשת לעצמה כל העת חרות יצירה וחופש ביטוי. נראה שלאחרונה מתקיים תהליך של יחסי גומלין בין שני עולמות אלו המגששים את דרכם זה אל עבר זה ואולם האמונה והאמנות עוד ימשיכו לחפש את הדרך שבין העימות וההשלמה.

שינוי רדיקאלי העולה בשנים האחרונות מתוך היצירה הדתית ומן האמנות החילונית העכשווית כאחד עשוי לפתוח פתח של תקווה והפריה הדדית. האמנות הדתית אינה חוששת עוד להשמיע בקורת פנימית כלפי התפיסות המסורתיות בעיקר באמצעות יצירותיהן העכשוויות ומחאתן הכואבת של אמניות דתיות פמיניסטיות, המחפשות אחר זהות אישית בעולם של הגמוניה גברית. מנגד האמנות והיצירה החילונית המחפשת דרך אל המקורות, מצטטת ומשתמשת במוטיבים איקונוגרפיים מן המסורת ומתדפקת על דלת האמונה היהודית.
בכך מבקשת התערוכה לתרום ולשמש גשר להבנת השיח המתחדש ולהפגיש בין עולמות כה קרובים וכה רחוקים באמצעות המסרים אשר מבקשים האמנים לשתף אותנו בהם.