כלואות

התערוכה הקבוצתית חושפת אותנו הצופים אל עולמן הפנימי של נשים, תוך זיהוי מקרים של פגיעה והחלשה המתרחשים הן במרחב הפרטי והן במרחב הציבורי.

כלואות

התערוכה קוראת להגברת המודעות לשוויון זכויותיהן של הנשים בחברה. באמצעות רצף הדימויים מפרקת התערוכה את יחסי הכוח המגדריים, תוך התבוננות ברבדים החברתיים והתרבותיים המרכיבים אותם, ובעזרתם מצביעה על תופעות אוניברסאליות של ניצול, התעללות והדרה.

היצירות בתערוכה מכוונות את הצופים אל עבר הבניה חברתית של מציאות קשה, שהפכה לנורמה של חברה פטריארכלית בה הסמכויות והשליטה הממסדית עדיין מרוכזות ברובן בידי הגברים. חברה שקבעה את כללי המשחק משכבר הימים, בה נתונות נשים רבות בחוסר שוויון, חסומות במעגל סגור של אימה ופחד וכלואות מאחורי מסך של אלימות ודעות קדומות.

בשעה שארגוני זכויות אדם ותנועות פמיניסטיות פועלות בהווה יותר מאי פעם ובכך מגבירות את התקווה לבואו של יום אחר, נרתם מוזיאון על התפר ומבקש לתת יד לשינוי מציאות ארוכת ימים זו, לעורר מודעות ולהעביר מסר של שוויון בין המינים.